Poems

Mens i Krybben spæd du laae

Mens i Krybben spæd du laae,
Dig fra Marken øde
Bragde snild Guds Himmel blaa
Dog en Første-Grøde,
Vinked, med et Morgen-Skær,
Dem, der tjende Himlens Hær,
Jesus! til din Vugge!


à?stens Vise paa den Færd
Fandt ei Spir og Krone,
Konge-Moder havde der
Gulvet kun til Throne,
Verdens Skaber laae i Svøb,
Dog igiennem Jordens Støv
Glimted Himmel-Glandsen!


Til den sorte Armod kun
Syndes skabt den Hule,
Dog sig Rigdom uden Bund
Vilde i den skjule!
Her laae han i Stodder-Dragt
Som gav Himlen al dens Pragt
Engle Røst og Vinger!


Viismænd gik i Stjerne-Spor,
Solen at oplede,
Engle-Skaren fløi til Jord,
Barnet at tilbede!
à?re være ham i Svøb,
Som for vores Skyld i Støv
Svøbde Guddoms-Glandsen!


Lyd, Halleluja, for ham,
For Guds Søn, den Spæde!
Skjule vilde han vor Skam,
Skiænke Straale-Klæde!
Vi, som knæle i hans Navn,
Føres til Gud-Faders Favn
I hans Svøb med à?re!Poem topics:

Rate this poem:

Add Mens i Krybben spæd du laae poem to your favorites

Add Poet Nicolaj Frederik Severin Grundtvig to your favorites

Popular Poets

Clement Wood (3 poems)
Lord Melcombe, George Bubb Dodington (1 poems)
Amar Dola (0 poems)
Anthony Evan Hecht (1 poems)
Langston Hughes (6 poems)
William Aspinwall Bradley (1 poems)
Margaret Steele Anderson (2 poems)
Christopher Morley (3 poems)
Nick Carbo (5 poems)
William Hayley (20 poems)

Popular Poems

The Spheres, by S. K. Kelen
The Searchlights, by Alfred Noyes
For a Naughty Little Girl, by Ann Taylor
Cathloda â?? Duan Ii, by James Macpherson
Spanish Men, by Robert William Service
The Firefly, by Ogden Nash
A Love Letter To Her Husband, by Anne Bradstreet
At Washington, by John Greenleaf Whittier
Mirandaâ??s Tomb, by Marjorie Lowry Christie Pickthall
Blue Wings, by George Eliot